Κατηγορίες

Κρασιών & Αποσταγμάτων


Ως γνωστόν όλα τα κρασιά δεν είναι ίδια, ούτε βέβαια και τα οινικά αποστάγματα. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες οίνων αλλά και αποσταγμάτων, που καθορίζονται με βάση τα ποικίλα εδάφη, τα μικροκλίματα, τις στρεμματικές αποδόσεις και φυσικά τις ποικιλίες σταφυλιών.

Περισσότερα